yurtdışı eğitim

İngiltere Öğrenci Vizelerinde Mülakat Dönemi Başlıyor... Başvuru İçin Acele Edin. ........................................................................................................................................
Avustralya ve Kanada’da Work and Study Programları Tam Size Göre... ........................................................................................................................................
2012 İndirimli Yaz Okulları Kayıtlarımız Devam Ediyor… Son Tarih: 10 Eylül
........................................................................................................................................
%50’ye Varan İndirimli Yurtdışı Eğitim Seçenekleri İçin Bizi Arayın...


Yurtdışı Eğitim Öncesi Online İngilizce Test    
Yurtdışı Eğitim de 15 Yıllık Tecrübe ve Güven.   


------------------------------    
Yurtdışı Eğitim'de
Kadıköy, Taksim ve Londra'dayız. 


Akreditasyonlarımız


yurtdışı eğitim

Felca

 


 

 

 

 
 

Yurtiçinden veya Yurtdışından Eğitim Amaçlı Askerlik Tecil İşlemleri

Yurtiçinde veya yurtdışında eğitim gören her T.C. vatandaşı erkek öğrenci belirli şartlar ve süreler dahilinde eğitimi boyunca Askerlik hizmetini tecil etme hakkına sahip bulunmaktadır.

 

Askerlik çağı 20 yaşından gün almakla başlar ve 41 yaşından gün alıncaya kadar sürer. Bu süre boyunca askerlik hizmetini tecil süresi eğitimin her basamağında farklı olmaktadır. Aşağıda eğitimin her basamağında yapılabilecek azami askerlik hizmeti tecil sürelerini bulabilirsiniz. Askerlik Hizmeti erteleme işlem ve süreleri ile ilgili bilgiler T.C. Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Dairesi Başkanlığı (ASAL)’nın web sitesinden derlenmiştir. 

 

Askerlik Tecili için Öncelikli Şartlar
1- Yoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır.
2- Bakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, birliklerine katılmayan yükümlülerdir.

 

20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri

Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir. Buna göre...

 

Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir.

 

Ön lisans Öğrencileri:  2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır. Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler. Ancak eğitimini normal süresi (2 yıl) içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar.

 

Lisans Öğrencileri
-
4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır.
-
5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır.
-
6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

 

Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır. Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır.

 

29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri

(Ek : 17/2/1947 - 5010/1 md.; Değişik : 27/6/1984 - 3031/2 md.) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.

 

1 - 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,
2 - Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.

 

(Ek: 17/5/1961- 303/1 md.) Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Milli Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.

 

Yurtdışına Eğitim için Gidecek Öğrencilerin Türkiyede Askerlik Tecil İşlemleri Yapacakları Adres
Yurtdışına eğitim için gitmek isteyecek öğrenciler Türkiyeden askerlik tecili müracaatlarını şahsen Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine yapmalıdır. Evrakların eksiksiz olması halinde müracaatlar yaklaşık on günde sonuçlanmaktadır ve Milli Savunma Bakanlığına yazılan bir yazı ile askerlik tecili gerçekleşmiş olur. 

 

Başvuru Adresi
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel : 0312-413 16 32  Faks :0312-418 45 53
 

Amerika ve Kanadadaki Öğrencilerin Şahsen veya Posta Yolu ile Askerlik Tecili Yapabileceği Adresler
T.C Washington D.C. Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği
2525 Massachusetts Avenue NW Washington DC 20008
Tel: 202-612 68 10  Fax: 202-319 15 38

Eğer Amerikada şu eyaletlerden birinde yaşıyorsanız başvurunuzu T.C Los Angeles Konsolosluğuna yapmanız gerekir; Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Pacific Islands, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio,ve Wisconsin

T.C Konsolosluğu- Los Angeles Eğitim Ataşeliği
4801 Wilshire Boulevard Suite 311, LA 90010
Tel: 323-934 01 98  Faks: 323-934 68 27

İngilteredeki Öğrencilerin Şahsen veya Posta Yolu ile Askerlik Tecili Yapabileceği Adresler

T.C Londra Konsolosluğu Eğitim Ataşeliği

256 Edgware Road Tigris House London W2 1DS

Tel: 0044 207 7241511

 
 


» İNDİRİMLİ OKULLAR

indirimli okullar  Bu web sitesinin tüm hakları saklıdır! İzin almaksızın fotoğraflar ve içerikler kesinlikle başka bir yerde kullanılamaz Pasifik Yurtdışı Eğitim © 2004

YURTDIŞI EĞİTİM de 15 Yıllık Deneyim ve Güven
Pasifik Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile Profesyonel Yurtdışı Eğitim Hizmetleri